COVİD-19 İçin İşyeri Hazırlama Rehberi –
TEMEL ENFEKSİYON ÖNLEME ÖNLEMLERİ

1.Çalışanlara, müşterilere ve işyeri/şantiye ziyaretçilerine ellerini yıkamak için bir yer       sağlamak da dahil olmak üzere, sık ve kapsamlı el yıkama işlemini teşvik edin.

2.Sabun ve akan su hemen mevcut değilse, en az % 60 alkol içeren alkol bazlı el dezenfektanları sağlayın.

3.İşçileri, hasta oldukları takdirde evde kalmaya teşvik edin.

4.Öksürük ve hapşırmada olduğu gibi, solunum görgü kurallarını teşvik edin. >>Devamı…


İş Ortaklarımız İçin

Çalışma hayatı üzerine yapılan araştırmalar neticesinde, işin yapıldığı ortamdan ve işin doğasından kaynak alan tehlikelerin ortaya çıkarmış olduğu, iş kazası ve meslek hastalığı oluşma risklerini değerlendirerek, bu risklerin oluşmasını önlemek ve bunlardan korunmak üzere yapılacak çalışmalar için, bu gün yapılan harcamaların, gelecek on yıl içerisinde 2,7 katı ile geri dönüşümü olduğu analizi yapılmıştır. >> Devamı…


İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Diğer Sağlık Personeli

İş yerlerinde yürütülmekte olan faaliyetler sırasında, İş yeri ortamını ve bağlı unsurlarını güvenli hale getirmek ve bu güven ortamını devam ettirmek, yapılan işin ve iş yeri ortamının çalışanların sağlığı üzerine olan etkilerini tespit edip, bunları ortadan kaldırmak ya da etkilenmeyi en aza indirmek üzere görevlendirilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerimiz ile iş yerinizdeki iş sağlığı ve güvenliği sistemini tesis ediyor ve takip ediyoruz.
Ayrıntılı bilgi için Personel Görevlendirme sayfamızı inceleyiniz.