Hizmetlerimiz

 • İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi oluşturulması ve işletilmesi çalışmaları
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde tam zamanlı İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı görevlendirilmesi gereken durumlarda işveren, işyerinde İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi (İSGB) kurmak durumundadır.
  • İSGB oluşturulması ve işletilmesi sürecinde Özgün OSGB uzman kadroları size destek olmaya hazırdır.
 • İşyeri Hekimliği Hizmetleri
  • İşyeri Hekimi görevlendirme
  • Diğer Sağlık Personeli görevlendirme
  • Meslek Hastalıkları Tespit ve Takip Çalışmaları
  • Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu
  • İşe Giriş Muayeneleri
  • Periyodik Muayeneler
  • Biyolojik Testler
   • Akciğer Filmi
   • Solunum Fonksiyon Testi (Spirometri)
   • İşitme Testi (Odyometri)
   • Kan Tahlilleri
   • İdrar Tahlilleri
   • Portör Muayenesi
  • Bulaşıcı Hastalık Kontrolü ve Bağışıklama Çalışmaları
  • Sağlık Taramaları ve Check-Up Programları
 • İş Güvenliği Hizmetleri
  • İş Güvenliği Uzmanı görevlendirme
  • Risk Değerlendirmesi
  • Acil Durum Planı
  • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması
  • Çalışan Temsilcileri Organizasyonu
  • Destek Elemanları Organizasyonu
  • Kişisel Maruziyet ve Ortam Ölçümleri
   • Termal Konfor Ölçümleri (Sıcaklık, Basınç, Nem ve Hava Akım Hızı)
   • Titreşim Ölçümü
   • Aydınlatma Ölçümü
   • Gürültü Ölçümü ve Haritası
   • Toz ölçümü
   • Gaz
  • Makine Kontrolleri
   • Basınçlı Kaplar
   • Kaldırma Araçları
   • Elektrik Tesisatı
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Danışmanlığı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
  • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
  • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
  • İşyeri temizliği ve düzeni,
  • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
  • Meslek hastalıklarının sebepleri,
  • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
  • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
  • İlkyardım
  • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
  • Elle kaldırma ve taşıma,
  • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
  • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
  • Ekranlı araçlarla çalışma,
  • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
  • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
  • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
  • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
  • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
  • Tahliye ve kurtarma
 • İlkyardım eğitimleri
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar
  • İhtiyaç belirleme
  • Kullanım eğitimleri
  • Temini
 • İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarınızda işletme ve hukuksal danışmanlık.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminiz için dış denetim hizmetleri
 • İşyerinize ve çalışanlarınıza özel organizasyonlar,
  • Anlaşmalı hastane, tıp merkezi, diş hekimi, laboratuar ve görüntüleme merkezlerinden özel şartlarda hizmet temini
  • Anlaşmalı ambulans servisi tarafından verilecek olan acil sağlık hizmeti organizasyonu