OSHA önerileri

COVİD-19 İçin İşyeri Hazırlama Rehberi –

TEMEL ENFEKSİYON ÖNLEME ÖNLEMLERİ

 • Çalışanlara, müşterilere ve işyeri/şantiye ziyaretçilerine ellerini yıkamak için bir yer       sağlamak da dahil olmak üzere, sık ve kapsamlı el yıkama işlemini teşvik edin.

 • Sabun ve akan su hemen mevcut değilse, en az % 60 alkol içeren alkol bazlı el dezenfektanları sağlayın.

 • İşçileri, hasta oldukları takdirde evde kalmaya teşvik edin.

 • Öksürük ve hapşırmada olduğu gibi, solunum görgü kurallarını teşvik edin.

 • Müşterilere ve halka kağıt mendil ve çöp kapları sağlayın.

 • İşverenler, hükümet ve yerel sağlık otoriteleri sosyal uzaklaştırma stratejilerinin kullanılmasını önerdiği durumlarda;    Çalışanlar arasında ve çalışanlar ile diğerleri arasındaki fiziksel mesafeyi       artırmak için
  • Esnek çalışma sahaları (ör. Uzaktan çalışma) ve
  • Esnek çalışma saatleri (örneğin kademeli vardiyalar) gibi politikalar ve uygulamalar için planlar üretin.

 • Mümkün olduğunca işçilerin diğer çalışanların telefonlarını, masalarını, ofislerini veya diğer çalışma araçlarını ve ekipmanlarını kullanmalarını engelleyin.

 • Yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamalarını sürdürün.    

 • Ortaya çıkan viral patojenlere etkili olan, sağlık birimleri tarafından önerilen ürünleri tercih edin.

 • Tüm temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinin (örn. Konsantrasyon, uygulama yöntemi ve temas süresi, KKD) kullanımı için üreticinin talimatlarını izleyin